•                 ELEKTROMONTÁŽE

                            VÝROBA ROZVADĚČŮ

                                         MĚŘENÍ A REGULACE

 • Starší reference

 • 2014

  DALKIA – Teplárna ČSM Stonava - montáž MaR
  HALLA VISTEON AUTOPAL Hluk, GN 700 - montáž MaR
  OKK, Koksovna Svoboda, Ostrava– Benzolová pračka - montáž MaR
  ČEZ, Elektrárna Ledvice - kabeláž k synchroniz. zařízení, změna zapojení rozvaděčů TCS na TG
  DALKIA – Teplárna Ostrava - Třebovice - montáž MaR
  Třinecké železárny - Třinec – Energetika - montáž impulsních trubek na kotli
  Arcelor Mittal Ostrava - montáž MaR na ohřívačích větrů VP2
  EC Kladno - montáž experimentálního měření na TG7
  DALKIA – Teplárna Karviná - montáž kabeláže a MaR
  ČEZ, Elektrárna Prunéřov - montáž MaR na blocích C, D, E
  DUKOL Ostrava - montáž instrumentace a CS
  Čistírna odpadních vod Karviná - montáž instrumentace
  ADULARYA - stavba elektrárny YUNUS EMRE - supervize montáže a uvádění do provozu
  ADULARYA - stavba elektrárny YUNUS EMRE - služby sitemanagera pro společnost ABB
   

  2013

  Dalkia – Teplárna ČSM Stonava, kotel K4 - montáž MaR
  AP – Indikace chodu ventilátorů - montáž MaR
  OKK, Koksovna Svoboda - optimalizace provozu hospodářství H2SO4, montáž MaR
  Dukol Ostrava - montáž ŘS
  ČEZ, ELE – kabeláž k ventilům, změna zapojení rozváděčů TCS - montáž SKŘ na TG
  Dalkia – Teplárna ČSM Stonava - snížení SOx a MOx, montáž MaR
   

  2012

  ABB - ALPIQ Kladno - montáž MaR
  DISAM RT - ČSM Stonava - měření množství odluhu
  ELDAT – OKK, Koksovna Svoboda - hermetizace hrubé kondenzace, MaR
  AUTEL – Dalkia Ostrava - zvyšovací stanice oběhu vody, MaR
  AUTEL – ČEZ Elektrárna Prunéřov - montáž SKŘ na TG
  KADAMO – AMO Ostrava - snížení amonných iontů v odpadních vodách, MaR
  DISAM RT - Dalkia - rekonstrukce VS 50 – Lazy, MaR
   

  2011

  ALPIQ Kladno - supervize montáže MaR
  DISAM RT - ČSM Stonava - rekonstrukce výměníkové stanice, elektroodlučovače; MAR
  ELDAT - Koksovna Svoboda - rekonstrukce turboodsávače, úpravy hermetizace, MaR
  ELDAT - TŽ Třinec - lepička obložení, MaR
  Chart Ferox - montáž měření a regulace na terminálech LNG
  ABB – ČEZ Elektrárna Ledvice - montáž SKŘ TG
  Chart Ferox - ISO kontejnery pro technické plyny - návrh a realizace elektrovýzbroje mob. zás.
   

  2010

  Terminály pro skladování a distribuci LCNG - dodávka a montáž řízení různých variant stanic
  OKK, Koksovna Svoboda, Ostrava - rekonstrukce systému měření a regulace různých provozů koksovny
   

  2009

  Terminály pro skladování a distribuci LNG - dodávka a montáž kontejnerizovaných řídících systémů
  Mobilní tanky pro převoz zkapalněného LNG - modernizace elektrovýzbroje ISO kontejnerů, pohotovostní servis
   

  2008

  Kotouč Štramberk - rekonstrukce ŘS sušárny
  Elektrárna Amager 1x turbina 80MW - montáž SKŘ
  Teplárny Brno - náhrada panelové řízení kotle
  OKK, Koksovna Svoboda, Ostrava - hermetizace II - montáž SKŘ
  OKK, Koksovna Svoboda, Ostrava - rozmrazovací tunel - montáž SKŘ
  Elektrárna Zenica - B&H – turbina - šéfmontáž souboru MaR
   

  2007

  Teplárny Brno-Sever K15 - rekonstrukce systému měření a regulace na teplovodním kotli K15 a společné části
  Terminály CHART-FEROX pro skladování a distribuci zemního plynu - soustava terminálů realizovaná systémem QuickFit™
  BONATRANS, Bohumín - rekonstrukce systému měření a regulace na krokové ohřívací peci
  OKK, Koksovna Svoboda, Ostrava - rekonstrukce systému měření a regulace různých provozů koksovny
  Elektrárna Atherinolakkos, Řecko - montáž systému měření a regulace turbiny 50MW
  Nová plnička plynů, Air Products, Děčín - kompletace a montáž elektro a MaR provozu Nová plnička plynů
   

  2006

  VPO - suchý odsun prachu
  Kotouč Štramberk - modernizace dávkovacího systému SCHENCK
  Teplárna Brno-Sever K 14 - rekonstrukce systému měření a regulace na teplovodním kotli
  2x turbína Švédsko (Värö, Monsteras) - montáž SKŘ
  Rya Göteborg - montáž měření a regulace
  DALKIA Ostrava - ETB - rekonstrukce parní přípojky
  ISO kontejnery pro technické plyny - návrh a realizace elektrovýzbroje mob. zás.
  Terminály pro skladování zemního plynu - návrh a realizace řídicích systémů terminálů
  Kotel Sandreuth, SRN - montáž SKŘ
   

  2005

  DALKIA Ostrava - ETB Rekonstrukce parní přípojky
  SIAD CZ Rajhradice - montáž měření a regulace na jednotce pro dělení vzduchu
  Cisterny a ISO kontejnery pro technické plyny - návrh a realizace elektrovýzbroje mobilních zásobníků
  Terminály pro skladování zem. plynu a jeho distribuci - návrh a realizace řídicích systémů terminálů
  Teplárny Brno - rekonstrukce systému měření a regulace na teplovodním kotli
   

  2004

  BONATRANS Bohumín - montáž SKŘ žíhací pece č. 1
  CHEMOPETROL Litvínov - projekt, dodávka a montáž uzavíracího ventilu na čpavku
  Elektrárna Trmice - montáž SKŘ TG 7
  Koksovna Svoboda, Ostrava - montáž SKŘ - zvýšení kapacity mlýnice, rozšíření kapacity chladičů
  HARTMANN-RICO, Veverská Bítýška - sběr dat pro řízení procesů
  Dva kotle u kogeneračních jednotek ALSTOM, SRN - montáž SKŘ
   

  2003

  MVE Kružberk - montáž SKŘ a silnoproudu po rekonstrukci
  VÍTKOVICE - montáž SKŘ žíhacích pecí
  GLAVERBEL Teplice - Nová výrobna technických plynů - montáž SKŘ a silnoproudých rozvodů
  Elektrárna Trmice - montáž SKŘ TG6 a TG8
  Odpařovací terminály zemního plynu (LNG), Norsko - projekt, dodávka a montáž SKŘ terminálu
  Spalovna Liberec - montáž SKŘ dioxinového filtru
  Vápenka KOTOUČ Štramberk - montáž SKŘ Odprášení šachtových pecí I, II
  Kotel pro spalování biomasy (SRN) - montáž SKŘ kotle a plynových hořáků
   

  2002

  CHEMOPETROL Litvínov – AP - rekonstrukce měření a řízení kompresorů
  DALKIA Olomouc - rozšíření horkovodní výměníkové stanice
  VÍTKOVICE Ostrava - oprava SKŘ sušící pece
  ABB - Utilities Brno - montážní, seřizovací a dozorové práce při instalacích SKŘ
   

  2001

  BORSODCHEM KAZINCBARCIKA, Maďarsko - Kogenerační jednotky - montážní a seřizovací práce MaR
  TATRA Kopřivnice - Slévárenské písky - úprava ŘS
  JÄKL Karviná - Ohřívací pece - dodávka a montáž MaR
  Air Products - servisní práce, telemetrie, membránové kompresory, hořákové systémy, směšovací stanice, speciální technologie
  JETE Temelín - testování řídicího systému
  Teplárna Staré Brno - rekonstrukce teplovodní stanice