•                 ELEKTROMONTÁŽE

                            VÝROBA ROZVADĚČŮ

                                         MĚŘENÍ A REGULACE

 • Servis MaR a elektrozařízení

 • Pravidelný servis systémů MaR pomáhá zvýšit spolehlivost a efektivitu instalovaných technologií a zajistit bezproblémový provoz 24 hodin denně. 

  Naše společnost provádí pravidelný servis zpravidla na základě servisní smlouvy podle smluvního soupisu prací.

  V rámci servisních služeb nabízíme:

  • Konzultační a technickou podporu
  • Preventivní servis - uzavření servisní smlouvy, provádění preventivních prohlídek
  • Operativní servis - opětovné uvedení zařízení do funkčního stavu na základě nahlášené poruchy
  • Výchozí a periodické revize dle platné legislativy