•                 ELEKTROMONTÁŽE

                              VÝROBA ROZVADĚČŮ

                                           MĚŘENÍ A REGULACE

  • Projekční činnost

  • Kvalitní projektová dokumentace je vždy základem úspěchu celého díla. Proto věnujeme projektování náležitou pozornost. S našimi dlouholetými partnery v oblasti projektování zajišťujeme projekční činnost v oboru měření a regulace a samozřejmě také souvisejících silových obvodů a komunikačních linek.
  • Projektová dokumentace může být ve formátu pro výběrové řízení, nebo prováděcí s kompletní přílohovou částí. Při návrzích systémů měření a regulace vycházíme z důkladné analýzy, na jejímž základě navrhneme vhodné řešení pro konkrétního zákazníka. A protože naší hlavní činností jsou mimo jiné montáže v oboru měření a regulace a nejsme pouze dodavateli projektové dokumentace, mají naše projekty vysokou technickou úroveň a funkčnost.