•                 ELEKTROMONTÁŽE

                            VÝROBA ROZVADĚČŮ

                                         MĚŘENÍ A REGULACE

 • Montáž měření a regulace

 •  
 • Montáž polní instrumentace, kabelových a trubkových rozvodů probíhá podle montážních technologických postupů, platných norem a případně dalších instruktážních dokumentů.

  Hmotné dodávky polní instrumentace, řídícího systému, rozvaděčů a montážního materiálu jsou uskutečňovány zpravidla hromadně z firemního skladu na staveniště tak, aby riziko ztráty nebo poškození bylo minimální.

   

 • Používaný montážní materiál zaručuje dlouhodobou provozní spolehlivost montovaných prvků, i když jsou vystaveny nejtvrdším meteorologickým podmínkám. Montáž souborů komplexního řízení během řízených odstávek či oprav technologického zařízení obvykle podléhá sjednanému harmonogramu prací, aby cíl a dodržení termínu byl sledován a zabezpečen od samého počátku montáže.

   

  Uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení

  Po ukončení montáže nastane etapa prověření správnosti realizace oproti projektové dokumentaci a postupného spuštění měřících, ovládacích a dalších obvodů.
   
  Tyto zkoušky jsou obvykle prováděny již v návaznosti na řídící systém. Následuje parametrizace okruhů, optimalizace regulačních procesů a testování chování systému v různých provozních stavech.
   
  Zvláštní pozornost je věnována obvodům fyzikálně - chemického měření, která jsou obvykle uváděna do provozu za účasti servisního specialisty.
   
  Nedílnou součástí této realizační etapy je zaškolení pracovníků provozovatele.